TSE

TSE

TSE/TSEK Ürün Belgesi Nedir?

TSE Açılım Nedir?

tsek tse belgesi

Türk Standardları Enstitüsü; TSE şeklinde kısaltılmıştır.

TSE Ürün Belgesi Nedir?

Türk Standardları Enstitüsü tarafından yayımlanmış Standarda uygun olarak üretilen ürünlerin aldığı belgedir.

TSEK Ürün Belgesi Nedir?

Türk Standardları Enstitüsü tarafından henüz Standardı yayımlanmamış bazı ürünler için TSE tarafından kabul edilen Kriterler yayımlanır. Bu tür ürünlerin belgelendirilmesi aşamasında bu Kriterler baz alınarak belgelendirme yapılır. TSE tarafından yayınlana Kritere uygun olarak üretilen ürünlerin aldığı belgelerdir.

Hangi Ürünler TSE/TSEK Ürün Belgesi Almalıdır?

Standardı veya Kriteri bulunan her ürün bu belgeleri alabilir.

TSE/TSEK Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

Belge geçerliliği 1 yıldır. Her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

TSE/TSEK Ürün Belgesi Neden Alınmalıdır?

Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj elde edebilmek, müşteri memnuniyetinin ve güveninin artmasını sağlamak, üretim maliyetlerini düşürmek isteyen tüm firmalar bu belgeleri alabilirler.

TSE/TSEK Ürün Belgesi  Nasıl Alınır?

1- TSE/TSEK Ürün Belgesi Danışmanlık Aşaması

 • Ürüne ait standart araştırması yapılır.
 • Standart satın alınır ve incelenir.
 • Firmadan ürüne dair bilgiler alınır.
 • Ürünün beklenen performansta olup olmadığı değerlendirilir.
 • Firma ziyaret edilerek işletme sahası gezilir.
 • Firma yetkilileriyle görüşmeler yapılarak işletme ve ürün hakkında bilgiler alınır.
 • TSE üzerinden Ürün Belgelendirme başvurusu yapılır.
 • Firma Akış Şemaları oluşturulur.
 • Süreçler ve süreç etkileşim şemaları oluşturulur.
 • Süreç sahipleriyle toplantılar yapılarak süreçlere ait dokümanlar hazırlanır.
 • Süreç sahipleriyle toplantılar yapılarak süreçlere ait dokümanlar hazırlanır.
 • Spesifikasyonlar hazırlanır.
 • Kalite Kontrol planları ve buna bağlı dokümanlar hazırlanır.
 • Kalite El Kitabı hazırlanır.
 • Firma denetime hazır hale getirilir.

2- TSE/TSEK Ürün Belgelendirme İşlemleri

Aşağıdaki resmi evraklarla birlikte TSE’ ye başvuru yapılır ve denetim tarihi belirlenir.

 • Başvuru yapan firmanın yasal durumunu gösteren noter onaylı resmi bir belge
 • Marka tescil belgesi
 • COKEY Kodu
 • İmza sirküsü
 • Kuruluş sicil gazetesi
 • Son sicil gazetesi
 • TSE ürün belgelendirme başvuru formu
 • Avans dekontu
 • TSE Uzmanı firma denetimini gerçekleştirir.

Firmanın denetimi başarıyla geçilmesi sonucu, TSE Uzmanı, ilgili üründen teste gönderilecek numuneyi işaretler .Teste gönderilen ürünün testlerden geçmesi sonucu ürün, TSE/TSEK Ürün belgesi almaya hak kazanır.

Hemen Teklif Alın!