MSDS-GBF Nedir?

MSDS (Material Safety Data Sheet)

Güvenlik bilgi formu (GBF) : İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgedir.

13 Aralık 2014 tarihinde yayınlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılması amaçlanmaktadır.

Güvenlik bilgi formlarında yer alması gereken bilgiler

13 Aralık 2014 tarihinde yayınlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Madde 6 – 1. Fıkrada belirtilmiştir.

Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken başlıklar aşağıdadır:

 1. a) Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği,
 2. b) Zararlılık tanımlanması,
 3. c) Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi,

ç) İlk yardım önlemleri,

 1. d) Yangınla mücadele önlemleri,
 2. e) Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler,
 3. f) Elleçleme ve depolama,
 4. g) Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma,

ğ) Fiziksel ve kimyasal özellikler,

 1. h) Kararlılık ve tepkime,

ı) Toksikolojik bilgiler,

 1. i) Ekolojik bilgiler,
 2. j) Bertaraf etme bilgileri,
 3. k) Taşımacılık bilgisi,
 4. l) Mevzuat bilgisi,
 5. m) Diğer bilgiler.

(2) Birinci fıkrada yer alan bilgileri sağlama yükümlülüğü, zararlı maddeleri ve karışımları piyasaya arz etmekle sorumlu tedarikçiye aittir.

MSDS / GBF HAZIRLAMA HİZMETİ

Güvenlik bilgi formu Türkçe olarak hazırlanır. Ürettiğiniz veya ithal ettiğiniz zararlı kimyasal madde ve karışımlar için Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlıyoruz. Ayrıca, ithal ettiğiniz madde ve karışımlara ait MSDS’lerinizi Türkçe’ye tercüme ediyoruz.

Güvenlik bilgi formları, belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır. Uzmanlarımız güncel yönetmeliğe göre eğitim almış TÜRKAK tarafından akredite Tüv Austria tarafından sertifikalıdır.

Hemen Teklif Alın!