Kimyasalların Kaydı – KKDİK Danışmanlık

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

Resmî Gazete Tarihi: 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK Yönetmeliği)  23 Haziran 2017 tarihinde 30105 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

KKDİK Yönetmeliğinin amacı; İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

 

Bu kapsamda Türkiye’de imal edilen, 1 ton ve üzerindeki maddeler ile kendi başına veya karışım içinde Türkiye’ye ithal edilen 1 ton ve üzerindeki maddeler (muaf maddeler hariç) için kayıt zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, eşya üreticilerinin ve eşya ithalatçılarının da eşya içindeki maddelere dair kayıt ve bildirim yükümlülükleri bulunmaktadır.

KKDİK Yönetmeliği, kayıt (MBDF) yükümlüğünü yerine getirecek aktörleri  “İmalatçı”, “İthalatçı”,          “ Eşya üreticisi veya Eşya İthalatçısı “ ve “Alt Kullanıcı” olarak tanımlamış ve kayıtların tamamlanması için  son tarihi 31.12.2023 olarak belirlemiştir.

01.01.2024 yılı itibari ile  Türkiye içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından kayıt numarası almayan firmalar kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki kayıtlı olmayan yıllık 1 ton ve üzerinde maddelerini imal ve/veya ithal edemeyecek ve dolayısıyla piyasaya arz edemeyecektir.

Firmalar, 01.01.2024 tarihinden sonra yıllık 1 tondan fazla imal veya ithal etmek istedikleri maddeler için önce kayıt süreci gerçekleştirilecek. Kayıt işleminin gerçekleştirilmesinin ardından piyasaya arz durumu söz konusu olabilecektir.

Madde kayıtları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KKS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Kayıt sürecinin ilk aşaması olan ön-Madde Bilgisi Değişim Formlarının gönderilmesi için son tarih 31.12.2020 tir.

Ticari faaliyetlerinizin sekteye uğramaması için tecrübeli ve yetkin KDU ekibimiz ile sizlere tüm süreçlerde destek olmaya hazırız.

KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki hizmetlerimiz;

  • Kayıt dosyası hazırlama,
  • Madde ve Eşyaların Ön Kayıt ve Kayıt İşlemleri,
  • Güncel mevzuata uyumlu GBF Hazırlanması,
  • KKDİK kapsamındaki rol ve sorumlulukların belirlenmesi,
  • KKDİK kapsamındaki madde ve eşyalar için tüm sürecin yürütülmesi,
  • Kimyasal güvenlik raporu hazırlama,
  • Kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından kayıt dosyasının KKS ye yüklenmesi,
  • KKDİK Yönetmeliği kapsamında madde envanterinin oluşturulması.
  • Tedarik zinciri içerisindeki bilgi akışının sağlanması

 

Konuşmaya Başla!
Hemen Teklif Alın!