ISO 22000

ISO 22000

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO Açılım Nedir?

Uluslararası Standartlar Teşkilâtı; ‘International Organization for Standardization’ ; ISO şeklinde kısaltılmıştır.

ISO 22000 Nedir?

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır.

ISO 22000:2018 Nedir?

ISO Standartları genel olarak, Uluslararası Standartlar Teşkilâtı tarafından, ortalama 5-7 yıl arasında talepler, teknolojik gelişmeler ve piyasa şartlarına göre revize edilirler. Her standardın numarasının yanında yazan yıl; standardın en son revize edildiği yılı simgeler. ISO 22000:2018, en son 2018 yılında revize edilmiştir.

ISO 22000 Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

Belge geçerliliği 3 yıl olmakla beraber sistem etkinliğinin denetlenebilmesi adına belgenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

Hangi Sektörler ISO 22000 Belgesi Almalıdır?

Gıda veya Gıda ile bağlantılı alanlarda faaliyet gösteren işletmeler ISO 22000:2018 belgesini alabilirler.

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

1- ISO 22000 Sistem Kurulumu/Danışmanlık Aşaması

 • Firma ziyaret edilerek işletme sahası gezilir.
 • Firma yetkilileriyle görüşmeler yapılarak işletme hakkında bilgiler alınır.
 • ISO 22000 Temel Bilgilendirme Eğitimi verilir. (SERTİFİKALI)
 • Gıda Güvenliği Ekip Lideri belirlenir.
 • Gıda Güvenliği Ekibi oluşturulur.
 • Firma Akış Şemaları oluşturulur.
 • Süreçler ve süreç etkileşim şemaları oluşturulur.
 • Süreç sahipleriyle toplantılar yapılarak süreçlere ait dokümanlar hazırlanır.
 • Spesifikasyonlar hazırlanır.
 • Ön Gereksinim Programı oluşturulur.
 • HACCP Planları hazırlanır ve Kritik Kontrol Noktaları belirlenir
 • Gıda Güvenliği El Kitabı hazırlanır.
 • ISO 22000 İç Tetkikçi Eğitimi verilir (SERTİFİKALI)
 • İç Tetkik gerçekleştirilir.
 • Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı düzenlenir.

2- Belgelendirme İşlemleri

Aşağıdaki resmi evraklarla birlikte AKREDİTE olmuş belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılır ve denetim tarihi belirlenir.

 • Vergi Levhası
 • Son aya ait SGK hizmet listesi
 • İmza sirküsü
 • Kuruluş sicil gazetesi
 • Son sicil gazetesi
 • İşletme Kayıt Belgesi
 • Faaliyet belgesi

Baş denetçilik sertifikasına sahip denetçiler tarafından denetim gerçekleştirilir ve denetim raporu belgelendirme kuruluşuna gönderilir. Belgelendirme kuruluşunun raporu değerlendirmesi sonucunda Belgelendirme Süreci tamamlanır ve ISO 22000 Belgesi alınmış olur.

Hemen Teklif Alın!