ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

ISO Açılım Nedir?

Uluslararası Standartlar Teşkilâtı; ‘International Organization for Standardization’ ; ISO şeklinde kısaltılmıştır.

ISO 14001 Nedir?

Çevre Yönetim Sistemi standardıdır.

ISO 14001:2015 Nedir?

ISO Standartaları genel olarak, Uluslararası Standartlar Teşkilâtı tarafından, ortalama 5-7 yıl arasında talepler, teknolojik gelişmler ve piyasa şartlarına göre revize edilirler. Her standardın numarasının yanında yazan yıl; standardın en son revize edildiği yılı simgeler. ISO 14001:2015, en son 2015 yılında revize edilmiştir.

Belge Kaç Yıl Geçerlidir?

Belge geçerliliği 3 yıl olmakla beraber sistem etkinliğinin denetlenebilmesi adına belgenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

Hangi Sektörler ISO 14001 Belgesi Almalıdır?

Üretim veya Hizmet alanında faaliyet gösteren tüm sektörlerdeki işletmeler ISO 14001:2015 belgesini alabilirler.

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

   1- ISO 14001 Sistem Kurulumu/Danışmanlık Aşaması

 •             Firma ziyaret edilerek işletme sahası gezilir
 •             Firma yetkilileriyle görüşmeler yapılarak işletme hakkında bilgiler alınır.
 •             ISO 14001 Temel Bilgilendirme Eğitimi verilir. (SERTİFİKALI)
 •             Kalite Yönetim Temsilcisi belirlenir.
 •             Firma Akış Şemaları oluşturulur.
 •             Süreçler ve süreç etkileşim şemaları oluşturulur.
 •             Süreç sahipleriyle toplantılar yapılarak süreçlere ait dokümanlar hazırlanır.
 •             Çevre Boyutları belirlenir.
 •             Çevre Yönetim Programları oluşturulur.
 •             Çevre El Kitabı hazırlanır.
 •             ISO 14001 İç Tetkikçi Eğitimi verilir. (SERTİFİKALI)
 •             İç Tetkik gerçekleştirilir.
 •             Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı düzenlenir.

            2- Belgelendirme İşlemleri

Aşağıdaki resmi evraklarla birlikte AKREDİTE olmuş belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılır ve denetim tarihi belirlenir.

 •             Vergi Levhası
 •             Son aya ait SGK hizmet listesi
 •             İmza sirküsü
 •             Kuruluş sicil gazetesi
 •             Son sicil gazetesi
 •             Faaliyet belgesi

Baş denetçilik sertifikasına sahip denetçiler tarafından denetim gerçekleştirilir ve denetim raporu belgelendirme kuruluşuna gönderilir.

Belgelendirme kuruluşunun raporu değerlendirmesi sonucunda Belgelendirme Süreci tamamlanır ve ISO 14001 Belgesi alınmış olur.

Hemen Teklif Alın!